Ogólnie przyjętą zasadą tworzenia WikiNazw jest łącznie wyrazów w taki sposób, że pierwsza litera każdego wyrazu pisana jest z dużej litery. Nie powinno się stosować znaków innych niż alfanumeryczne.

[{$applicationname}] nie trzyma sie sztywno tych reguł. Nazwy mogą zawierać spacje oraz znaki: 
{{{- _ + . ( )}}}

W nazwach można stosować także polskie znaki diaktryczne.

Należy pamiętać, że o ile w oryginalnej [JSPWiki|JSPWiki:Main] link [[NazwaStrony] i [[Nazwa Strony] wskazywałyby na tą samą stronę, o tyle w [{$applicationname}] są to dwie różne strony.