Ogólnie przyjętą zasadą tworzenia WikiNazw jest łącznie wyrazów w taki sposób, że pierwsza litera każdego wyrazu pisana jest z dużej litery. Nie powinno się stosować znaków innych niż alfanumeryczne.

InterProjektWiki nie trzyma sie sztywno tych reguł. Nazwy mogą zawierać spacje oraz znaki:

- _ + . ( )

W nazwach można stosować także polskie znaki diaktryczne.

Należy pamiętać, że o ile w oryginalnej JSPWiki link [NazwaStrony] i [Nazwa Strony] wskazywałyby na tą samą stronę, o tyle w InterProjektWiki są to dwie różne strony.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-3) was last changed on 25-kwi-2007 12:54 by BartekRodek