Vyatta open-source routing software#

Vyatta Logo
Vyatta to oprogramowanie pozwalające na uruchomienie routera, usługi firewall lub bramy VPN przy użyciu standardowego, zgodnego z x86 sprzętu dobranego na bazie wymagań stawianych przez bieżącą lub tworzoną infrastrukturę sieciową.

Oprogramowanie Vyatta to unikalne, wysoko skalowalne rozwiązanie znajdujące zastosowanie zarówno w prostych sieciach LAN jak i w brzegowych obszarach sieci rozległych.

Vyatta w skrócie:#

  • Zaawnsowany Routing - BGP, OSPF, RIP
  • Statefull Firewall
  • IPSec, VPN
  • Intrusion Prevention
  • Filtrowanie URL
  • Wsparcie dla wirtualizacji (VMWare, Citrix Xen)
  • Konfiguracja za pomocą CLI i WebGUI

Cechy systemu Vyatta:#

Protokoły Routingu BGPv4, OSPFv3, RIPv2, RIPng, routing statyczny
IPv6 BGP, OSPFv3, IPv6 Firewall
Zarządzanie adresacją IP statyczne, DHCP server, DHCP client, DHCP relay, Dynamiczny DNS, DNS Forwarding
Enkapsulacja Ethernet, VLANy 802.1q, PPP, PPPoE, IP in IP, Frame Relay, MLPPP, HDLC, GRE
Firewall Statefull Inspection Firewall, Zone-based Firewall, P2P Filtering
VPN SSL-based OpenVPN, IPSec (Site to Site VPN), PPTP, L2TP, Szyfrowanie DES, 3DES i AES
Inne funkcje bezpieczeństwa Network Address Translation, Intrusion Prevention, URL Filtering, autentykacja MD5 i SHA-1
Wydajność WAN load balancing, Ethernet Bonding, MLPPP, ECMP, Zarządzanie pasmem, Web Caching
QoS Priority Queueing, Classfull Queueing, Round Robin, Weight Random, Network Emulator
Monitoring i logowanie Syslog, SNMPv2c
Zapewnianie dostępności VRRP, IPSec VPN Clustering, Protocol Fault Isolation
Administracja CLI, Web GUI, Telnet, SSHv2, pojedynczy plik konfiguracyjny
Diagnostyka sieci tcpdump, Wireshark, BGP MD5, Serial Loopback
Wirtualizacja Integrated XenServer Tools, Integrated VM Tools, para-wirtualizacja Xen

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
vyatta_trans.png 82.0 kB 1 02-Dec-2009 09:37 BartekRodek
« This page (revision-9) was last changed on 12-sty-2015 11:37 by BR