Porównanie anten dookólnych dipolowych Gold Wireless i Senao 2,4 GHz
#


Test miał na celu zbadanie parametrów trzech anten dookólnych Senao SAG-2408, Gold Wireless SAG24012 i Gold Wireless SAG24015 pracujących w paśmie 2,4GHz.

Sprzęt wykorzystany podczas testów#

 • Antena dookólna Senao SAG-2408 8dBi
 • Antena dookólna Gold Wireless SAG 24012 12dBi
 • Antena dookólna Gold Wireless SAG 24015 15dBi
 • Antena typu grid Senao EAG24024
 • Routerboard RB 532
 • Routerboard RB 411
 • Moduły radiowe miniPCI Wistron CM9Testy#

Na mapce zaznaczone są miejsca instalacji anten.


Wyświetl większą mapę

Podczas testów odległość w linii prostej pomiędzy antenami wynosiła ~3 km. Pomiędzy antenami nie było żadnych przeszkód. Anteny "widziały się" Moc modułów radiowych ustawiona była na wartości domyślne 18dBm. Urządzenia pracowały pod kontrolą systemu RouterOS 2.9.5 Urządzenia pracowały w następujących zestawach:
 • Anteny dookólne Senao SAG-2408, Gold Wireless SAG24012 oraz Gold Wireless SAG24015 podłączone były do modułów radiowych Wistron CM9, które zainstalowane były na płycie RouterBoard RB532. Platforma RB532 została zamknięta w obudowie SCAME o klasie sczczelności IP56. Platforma pracowała w trybie Access Point. Miejscem instalacji był balkon na ósmym piętrze bloku (~25m).
 • Antena typu grid Senao EAG24024 podłączona do modułu radiowego Wistron CM9 zainstalowanego na płycie RouterBoard RB411. Antena zosała podłączona za pomocą kabla Nm Nm Draka MRC240 o długości 5m, którego tłumienie w paśmie 5,6GHz wynosi 65dB/100m. Zestaw pracował w trybie Client.
1. Porównanie dwóch anten Senao SAG-24082. Porównanie anten Senao SAG-2408 i Gold Wireless 240123. Porównanie anten Senao SAG-2408 i Gold Wireless SAG 24015


Pomiary VSWR#

Pomiarów dokonano za pomocą wysokiej klasy reflektometru BIRD SA-6000EX
VSWR Senao SAG-2408


VSWR Gold Wireless SAG24012


VSWR Gold Wireless SAG24015


Zmierzone poziomy sygnałów anten dookólnych przy częstotliwości 2442MHz

Antena Sygnał dB
Senao SAG-2408 -58
Gold Wireless SAG24012 -57
Gold Wireless SAG24015 -56

Podsumowanie#

 • Wszytkie testowane anteny charakteryzowały się stabilnym i silnym sygnałem.
 • Anteny Gold Wireless SAG24012 i SAG24015 mimo bardzo dobrych charakterystyk nie osiągnęły rezultatów wynikających z ich parametrów znamionowych. Prawdopodobną przyczyną takiego zachowania było instalowanie wszystkich testowanych anten we wnęce balkonu. W rezultacie anteny nie pracowały z naturalną charakterystyką promieniowania. Zjawisko to nasila się ze wzrostem długości anteny - czyli było najsilniejsze w przypadku SAG24015 (anteny o długości około 1.5 metra !!!).
 • Przetestowane anteny dookólne cechowały się bardzo korzystnymi wartościami współczynnika VSWR.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
2xGoldWireless_SAG2408.png 88,6 kB 1 30-cze-2008 10:15 Bartosz Mazurczyk
png
Anteny_GoldWireless_SAG-test.p... 47,8 kB 1 04-lip-2008 12:01 Bartosz Mazurczyk
png
GoldWireless_SAG2408_SAG24012.... 106,5 kB 1 30-cze-2008 10:15 Bartosz Mazurczyk
png
GoldWireless_SAG2408_SAG24015.... 89,6 kB 1 30-cze-2008 10:15 Bartosz Mazurczyk
png
VSWR_GOLD-SAG-24012b.png 30,0 kB 1 04-lip-2008 13:04 Bartosz Mazurczyk
png
VSWR_GOLD-SAG-24015b.png 13,2 kB 1 04-lip-2008 13:04 Bartosz Mazurczyk
png
VSWR_GOLD-SAG-2408b.png 13,4 kB 1 04-lip-2008 13:04 Bartosz Mazurczyk
« This page (revision-43) was last changed on 07-lip-2008 00:18 by AJC Gabi