Konfiguracja urządzeń OLT i ONU firmy SUN Telecom#

Przygotowanie do konfiguracji
#

Do zarządzania urządzeniami OLT i ONU firmy SUN Telecom używamy przeznaczonej do tego aplikacji. Pierwszą rzeczą jaką należy wykonać to ustanowić połączenie pomiędzy urządzeniem OLT, a komputerem PC. Port zarządzania OLTa posiada domyślnie adres IP 192.168.0.88, maskę 255.255.255.0. Należy zmienić ustawienia karty sieciowej komputera tak, by znajdował się w tej samej podsieci. W celu sprawdzenia poprawności ustawień można wykonać ping z komputera na adres 192.168.0.88.

Jeśli test przebiegnie pomyślnie, należy przystąpić do uruchomienia bazy danych, serwera i klienta. Z folderu zawierającego aplikację (w naszym przypadku nazywa się „EPON”) przechodzimy do katalogu „MYSQL5” i uruchamiamy program „reqmysqlservice.exe”.
Następnie uruchamiamy serwer. W tym celu wykonujemy plik „RunServer.exe” z katalogu „server”. Pomyślne uruchomienie serwera powinno zostać odpowiednio zakomunikowane.

Dalej, uruchamiamy klienta. Podobnie jak poprzednio, uruchamiamy aplikację „MainClient.exe”, znajdującą się w katalogu „client”.

Po uruchomieniu aplikacji pierwszą rzeczą, jaką należy wykonać to dodanie urządzenia typu OLT. Klikamy prawym przyciskiem myszki na obszar roboczy (szare pole) i wybieramy „Add Device”. W kolejnych oknach dokonujemy następujących ustawień:

 • Podajemy nazwę węzła i wybieramy odpowiednie urządzenie.
 • Dalej, podajemy adres IP (jeśli to możliwe to najlepiej wpisać ten sam, jaki urządzenia ma przypisane standardowo do portu, tj. 192.168.0.88) i podajemy nazwę urządzenia.
 • W kolejnym oknie wybieramy rodzaj monitorowania oraz interwał czasowy.
 • Po wykonaniu tych czynności klikamy na „Finish”.

Urządzenia takie jak splitery i ONU zostają wykryte automatycznie. Należy zwrócić uwagę na to, że jeśli urządzenia zostały podłączone później, to zostaną wykryte po czasie wybranym w ostatnim kroku podczas dodawania urządzenia typu OLT. Aby urządzenia zostały wykryte wcześniej, należy w zakładce Topology, znajdującej się po lewej stronie aplikacji, wybrać dodane wcześniej urządzenie OLT i z menu wybrać kolejno „Related Resource” -> „Synchronize”. Można jeszcze kliknąć prawym przyciskiem myszy na pusty obszar i wybrać opcję „Refresh Network Topology”.

Właściwa konfiguracja
#

Najnowsza wersja oprogramowania automatycznie dodaje wykorzystywane grupy multicast'owe. W celu konfiguracji danego urządzenia klikamy na niego prawym przyciskiem myszy i wybieramy odpowiednią pozycję menu.

OLT

W ustawieniach urządzenia OLT dokonujemy następujących zmian:

 • menu Bridge - podmenu Bridge Parameter
  Simple Bridge = "Yes",
  MAC Learning Overwrite = "Yes",
  Discard Frame With Unknown MAC Address = "No",
  Allow Vlan Tagged Frames On Simple Bridge = "Yes",
 • menu Senior Management - podmenu Olt Multi Group - zakładka Menu Vlan
  dodać wpis, gdzie Network VID oraz User VID są nr wykorzystywanego VLANu (np. NetWork VID = 20, User VID = 20),
  • można także dodać wpis dotyczący domyślnego VLANa: NetWork VID = 0, User VID = 0

ONU
 • menu Ethernet Service - podmenu Port VLAN
  • w przypadku ONU jednoportowego dokonać następujących ustawień portu ethernet’owego:
   Port Type = "Translated",
   TPID(0x) = "8100",
   Vlan Tag = "nr_używanego_vlanu",
   In Tag = "0",
   Translated Tag = "0",
  • w przypadku ONU wieloportowego dokonać następujących ustawień portu ethernet’owego:
   Port Type = "Tag",
   TPID(0x) = "8100",
   Vlan Tag = "nr_używanego_vlana",
 • menu IGMP - podmenu Onu Mcast Strip - zakładka Onu Mcast Strip
  ustawić używane porty jako "Strip",
 • menu IGMP - Onu Mcast Strip - zakładka Multi Vlan
  na porcie ethernet’owym ustawić "Multicast VLAN" = "nr_używanego_vlana" (taki sam jak nr VLANa wpisany w opcjach urządzenia typu OLT, np. 20).

Po wykonaniu tych czynności urządzenia gotowe są do pracy.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-16) was last changed on 06-gru-2011 10:08 by PiotrCogiel