Instrukcja instalacji Encore A2 + WIG#

1. Wymagania sprzętowe:#

 • aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych
 • komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista
 • karta sieciowa Ethernet

2. Podłączenie routera:#

 • podłącz kabel telefoniczny dostarczony wraz z routerem do gniazda "line" umieszczonego na tylniej ściance obudowy a następnie do gniazdka lini telefonicznej
 • korzystając z kabla ethernetowego (wtyk RJ45) podłącz kartę sieciową Ethernet do portu LAN routera
 • podłącz zasilacz do gniazda zasilającego a wtyczkę do gniazda oznaczonego przez DC na tylnim panelu rutera
 • wciśnij przycisk PWR na tylej ściance urządzenia aby włączyć router, po wykonaniu
W celu poprawnej pracy routera oraz wewnętrznej sieci telefonicznej zaleca się stosowanie mikrofiltr (splitter) ADSL.Upewnij się że mikrofiltr jest umieszczony tylko pomiędzy telefonem a gniazdkiem, a nie pomiędzy modemem a gniazdkiem, ponieważ nie zostanie nawiązane połaczenie z usługą ADSL. Podłączaj tylko zasilacz dostarczany przez producenta w przeciwnym wypadku urządzenie może pracować niepoprawnie lub może dojść do jego uszkodzenia.

3. Konfiguracja komputera – ustawienia protokołu IP:#

Aby była możliwa konfiguracja urządzenia wpierw konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie naszego Systemu Operacyjnego, poniżej znajduje się przykład konfiguracji dla systemu Windows 2000.

 • Naciśnij Start -> Ustawienia -> Panel sterownia -> Połączenia sieciowe

 • Najedź kursorem na ikone Połączenie lokalne, wciskając prawy klawisz myszy wybierz Właściwości.

 • Zaznacz Protokół internetowy (TCP/IP) i naciśnij przycisk Właściwości
 • Wybierz opcje Użyj następującego adresu IP, następnie wpisz Adres IP: 192.168.1.10 oraz Maska podsieci: 255.255.255.0

4. Konfiguracja routera Encore ADSL2 + WIG#

 • Uruchom przeglądarke internetową w polu Adres wpisujemy adres naszego routera:
 • Zostanie wyświetlona strona logowania (jak nizej) w którym wpisujemy w polu :
 • Pojawi nam się strona umożliwiająca konfiguracje routera Encore A2 + WIG.
 • Przechodzimy do zakładki Interface Setup aby skonfigurować nasze połączenie z dostawcą internetu. Do konfiguracji połączenie potrzebna nam będzie nazwa użytkownika oraz hasło przyznane przez operatora.

Zaznaczamy opcje w polu wyboru ISP PPPoA/PPPoE.W polu Username wpisujemy nazwę użytkownika natomiast w polu Password wpisujemy hasło przyznane nam przez operatora.

Ustawiamy Encapsulation na wartość: PPPoE LLC dla usługi Neostrada (w przypadku konfiguracji dla usługi Netii w polu Encapsulation wybieramy PPPoA).Numery VPI/VCI ustawiamy odpowiednio dla usługi :

 • Neostrada VPI/VCI -> 0 / 35
 • Net24 VPI/VCI -> 8 / 35

 • Zatwierdzamy zmiany przyciskiem SAVE znajdującym się na dole ekranu.
 • Przechodzimy do zakładki Advanced Setup->ADSL, w zależności od operatora ustawiamy odpowiednie parametry dla interfejsu ADSL. W przypadku korzystania z usługi Neostrada ADSL Type: Annex A oraz Adsl Mode: G.DMT
 • Router domyślne ma włączoną fukncję serwera DHCP – automatycznego przypisywania adresów IP, dlatego musimy włączyć w każdym z komputerów podłączonych do routera funkcję klienta DHCP. Odbywa się to poprzez wybranie we właściwościach protokołu internetowego (TCP/IP) opcji "Uzyskaj adres IP automatycznie"
 • Teraz urządzenie jest poprawnie skonfigurowane w tym momencie powinniśmy mieć dostęp do internetu. Aby skonfigurować urządzenie dla dostępu poprzez sieć bezprzewodową przejdź do następnego punktu.

5. Konfiguracja parametrów sieci bezprzewodowej.
#

Chcąc udostepnić internet droga bezprzewodowa musimy przejsc przez zakladke Interface Setup do opcji wireless. W Access Point zaznaczamy Activate natomiast w polu SSID podajemy nazwę sieci bezprzewodowej (nazwa dowolna).

Jeżeli chcemy być widoczni dla innych sieci bezprzewodowych zaznaczamy Broadcast SSID na Yes. Jeśli chcemy aby tylko nasz komputer mógł podłączyć się bezprzewodowo do routera wykorzystujemy ustawienia Mac Filtering – ustawiając Activated w polu Active. Odpowienio w polach Mac Address wpisujemy adresy sprzętowe (MAC) kart sieciowych którym chcemy zezwolić na podłączenie do routera.

Aby dowiedzieć się jaki jest adres MAC naszej karty sieciowej musimy przejść do trybu wiersza poleceń (Start->uruchom->cmd) i wpisać komendę ipconfig /all która pokaże nam wszystkie karty sieciowe znajdujące się w komputerze a także ich adresy sprzętowe (MAC). Po restarcie powinniśmy uzyskać bezprzewodowy dostęp do internetu przez nasz router.

 • Po zapisaniu ustawień powinniśmy mieć dostęp do sieci poprzez połączenie radiowe.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
Encore_advanced_setup.jpg 13.7 kB 2 27-Apr-2007 01:14 Bugas
jpg
Encore_wireless_interface.jpg 42.0 kB 1 27-Apr-2007 01:22 Bugas
jpg
Network_password.jpg 15.1 kB 1 27-Apr-2007 00:59 Bugas
jpg
Wlasciwosci_polaczenia_sieciow... 108.8 kB 1 27-Apr-2007 00:51 Bugas
jpg
Wlasciwosci_protokolu_tcpip_DH... 102.4 kB 1 27-Apr-2007 01:22 Bugas
jpg
Wlasciwosci_protokolu_tcpip_w2... 101.1 kB 1 27-Apr-2007 00:53 Bugas
gif
encore_endsl-a2_wig.gif 7.5 kB 1 27-Apr-2007 00:30 Bugas
jpg
encore_wig_index.jpg 144.4 kB 1 27-Apr-2007 00:56 Bugas
jpg
encore_wig_interface_setup.jpg 188.0 kB 1 27-Apr-2007 01:10 Bugas
jpg
explorer_adres.jpg 30.2 kB 1 27-Apr-2007 00:55 Bugas
jpg
panel_sterowania_w2000.jpg 243.4 kB 1 27-Apr-2007 00:45 Bugas
jpg
polaczenia_sieciowe_w2000.jpg 116.4 kB 1 27-Apr-2007 00:49 Bugas
« This page (revision-35) was last changed on 27-kwi-2007 01:29 by Bugas