Porównanie wydajności platform Routerboard#


Porównanie wydajności płyt Routerboard
Powyżej znajduje się wykres porównujący wydajność wybranych płyt firmy Routerboard. Liczby w osi Y wykresu reprezentują maksymalne zmierzone wartości pps (packet per second) czyli pakietów na sekundę osiągnięte w konkretnym modelu płyty. Należy zwrócić uwagę iż testy były przeprowadzana przy standardowych ustawieniach częstotliwości taktowania procesora. Modele płyty z serii Routerboard 400 oznaczone literą "A" posiadają więcej pamięci natomiast litera "H" wskazuje na większą wydajność. Dodatkowo poza skalą znajduje się platforma RB1000 osiągająca wynik 400 000 pakietów na sekundę.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
Wydajnosc_plyt_routerboard.jpg 29.2 kB 1 30-Jul-2008 12:26 Bugas Porównanie wydajności płyt routerboard
« This page (revision-16) was last changed on 19-paź-2009 15:47 by BartekRodek