Test anten dookólnych 5GHz #

Test anten dookólnych 5GHz #

W tescie brały udział trzy anteny dookólne przeznaczone do pracy w paśmie 5GHz#

Przeprowadzony test ma na celu sprawdzenie deklarowanych parametrów anten dookólnych oraz ich przydatności w warunkach rzeczywistych.

Testowany sprzęt WLAN#

 • Antena dookólna Proxim Tsunami 10 dBi 5GHz
 • Antena dookólna Gold Wireless SAG56012 12dBi 5GHz
 • Antena dookólna EnGenius Senao EAO5457 12dBi 5GHz

Pozostały sprzęt WLAN wykorzystany podczas testów#

 • Antena panelowa Elbox TetraAnt 19dBi RSLL 5GHz
 • Routerboard RB433 (2 sztuki)
 • Moduły radiowe miniPCI Wistron CM9 (2 sztuki)

Anteny wyposażone są w konektor N-żeński.

Testy#

Na mapce zaznaczone są miejsca instalacji anten.


Wyświetl większą mapę

Podczas testów odległość w linii prostej pomiędzy antenami wynosiła ~3 km. Pomiędzy antenami nie było żadnych przeszkód. Anteny "widziały się" Moc modułów radiowych ustawiona była na wartości domyślne 18dBm. Urządzenia pracowały pod kontrolą systemu RouterOS 3.13 Urządzenia pracowały w następujących zestawach:
 • Antena panelowa Elbox TetraAnt 19dBi RSLL 5GHz podłączona były do modułu radiowego Wistron CM9, który został zainstalowany na płycie RouterBoard RB433. Platforma RB433 została zamknięta w obudowie Gold Alubox. Platforma pracowała w trybie Client. Miejscem instalacji był balkon na ósmym piętrze bloku (~25m).
 • Po drugiej stronie linku radiowego pracował również zestaw oparty na RB433 z modułem CM9. Do zestawu podłączane były testowane anteny dookólne. Zestaw pracował w trybie Access Point. Platforma została zainstalowana na odległym o 3km parkingu. Dla każdego z rodzajów anten przetestowano po dwa egzemplarze. Pomiędzy poszczególnymi egzemplarzami w ramach jednego rodzaju nie było istotnych różnic.Anteny dookólne 5GHz

EnGenius Senao EAO5457-12
Proxim Tsunami 10dBi
Anteny dookólne 5GHz zainstalowane na maszcie

Wyniki pomiarów#

Pomiary zostały przeprowadzone dla częstotliwośći 5500 - 5700 MHz z krokiem 40MHz.


1. Proxim Tsunami 10 dBi 5GHz
VSWR Proxim Tsunami 10 dBi 5GHz


2. Gold Wireless SAG56012 12dBi 5GHz
VSWR Gold Wireless SAG56012 12dBi 5GHz

3. EnGenius Senao EAO5457 12dBi 5GHz
VSWR EnGenius Senao EAO5457 12dBi 5GHz


Wyniki pomiarów poziomu sygnału w zakresie 5500 - 5700 MHz

Częstotliwość MHz 5500 5540 5580 5620 5660 5700
Proxim Tsunami 10 dBi 5GHz -74 -76 -74 -75 -74 -74
Gold Wireless SAG56012 12dBi 5GHz -71 -72 -74 -77 -73 -76
EnGenius Senao EAO5457 12dBi 5GHz -75 -73 -74 -73 -74 -73
Anteny dookólne 5GHz porównanie

Anteny przetestowano równeż przy częstotliwości 5300MHz. Częstotliwość 5300MHz nie jest oficjalnie ujęta w specyfikacji urządzeń. Anteny Proxim Tsunami, Gold Wireless oraz Engenius Senao uzyskały odpowiednio sygnał -76dB, -73dB, -80dB.

Podsumowanie#

 • Antena Senao EAO5457 12dBi charakteryzuje się zyskiem większym od 1dB do 3dB większym od anteny Proxim Tsunami 10dBi co jest zgodne z paramtrami deklarowanymi przez producentów.
 • W dolnym zakresie najlepiej sprawuje się antena Gold Wireless SAG56012 12dBi, jednak w górnych zakresach ustępuje antenie Proxim Tsunami 10dBi nawet o 2dB.
 • VSWR wszystkich anten nie przekracza 1,4 w paśmie 5300 - 5700 MHz. Za akceptowalną wartość przyjmuje się VSWR nie przekraczający 1,5.
 • Antena Senao EAO5457 12dBi jest rekomendowana ze względu na stabline parametry, wysoki zyski i bardzo korzystną relację możliwości do ceny.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Anteny_dookolne_5GHz_5300_.png 5.8 kB 1 17-Sep-2008 16:25 Bartosz Mazurczyk
png
EnGenius_Senao_EAO4557-12_1.pn... 14.8 kB 1 16-Sep-2008 16:32 Bartosz Mazurczyk
jpg
EnGenius_Senao_EAO5457-12.j.jp... 13.5 kB 1 17-Sep-2008 12:25 Bartosz Mazurczyk
png
Gold_Wireless_SAG56012_12dB.pn... 14.5 kB 1 16-Sep-2008 16:32 Bartosz Mazurczyk
jpg
Proxim_Tsunami_10dBi.jpg 12.0 kB 1 17-Sep-2008 12:25 Bartosz Mazurczyk
png
Proxim_Tsunami_10dBi.png 13.0 kB 1 16-Sep-2008 16:33 Bartosz Mazurczyk
png
Wykres_anteny_dookolne_5GHz__.... 8.2 kB 1 17-Sep-2008 16:25 Bartosz Mazurczyk
png
dookolne_5GHz.png 45.1 kB 1 16-Sep-2008 14:35 Bartosz Mazurczyk
« This page (revision-34) was last changed on 19-wrz-2008 13:05 by Bartosz Mazurczyk