Pigtail UFL <--> SMA męski kątowy, Ultra Low Loss#

Kabel przejściowy niskostratny z konektorem UFL (używanym w kartach miniPCI Senao, Wistron i innych). Zakończony złączem SMA męskim kątowym (right angle). Pozwala na przyłączenie akcesoriów WLAN w sytuacjach gdy jest bardzo ograniczona ilość miejsca.

Specyfikacja#

  • długość 180 mm
  • SMA męski kątowy (right angle)
  • UFL
  • niskostratny kabel RG178

Pigtail UFL SMA male right angle

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
UFL-SMA-M-Kat.JPG 16.4 kB 1 24-Dec-2007 05:37 smith
« This page (revision-7) was last changed on 14-sie-2008 10:05 by Bartosz Mazurczyk