PIGTAIL MMCX<->SMAM 2.4/5GHz Ultra low loss#


pigtail MMCX to SMAM

Kabel przejściowy niskostratny MMCX męski - SMAM męski. Przeznaczony głównie do zastosowań w antenach typu Rootena (Antena ze zintegrowaną obudową). Pigtail umożliwia łatwe podłączenie urządzenia nadawczego ze złączem MMCX do zintegrowanej anteny ze złączem RPSM.

Specyfikacja#

  • MMCX kątowy
  • SMAM kątowy
  • Długość 20 cm
  • Niskostratny kabel RG178


pigtail MMCX to SMAM

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
PIGT-MMCX-SMAM-KAT.jpg 5.3 kB 1 15-May-2009 13:51 RWisniewski
jpg
PIGT-MMCX-SMAM-KAT1.jpg 5.1 kB 1 15-May-2009 13:53 RWisniewski
« This page (revision-4) was last changed on 21-maj-2010 11:16 by ABober