Pigtail MMCX/RSMA male 2.4/5Ghz ultra low loss #


Kabel przejściowy niskostratny z konektorem MMCX (używanym np. w kartach PCMCIA Senao). Zakończony złączem RSMA męskim. Pozwala na przyłączenie standardowych akcesoriów WLAN.

Specyfikacja#

  • długość 20 cm
  • złącze MMCX (mPCI)
  • złącze RSMA-męskie
  • niskostratny kabel RG178


Pigtail MMCX/RSMA male 2.4/5Ghz ultra low lossAdd new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
mmcx-rsmam.jpg 24.1 kB 2 21-May-2010 12:45 ABober
« This page (revision-3) was last changed on 21-maj-2010 13:01 by ABober