Pigtail RSMA female/RSMA male#


pigtail RSMA Male RSMA Female

Pigtail przejściowy, niskostratny (low loss) . Wykonany na kablu RG316. Długość 200 mm. Zakończony złączami RSMA-Male i RSMA-Female. Pozwala na przyłączenie standardowych akcesoriów WLAN.

Specyfikacja#

  • długość 20 cm
  • złącze RSMA Male
  • złącze RSMA Female

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
rsmamale-rsmafemale.jpg 15.6 kB 1 28-Apr-2011 09:38 MWesolek
« This page (revision-2) was last changed on 28-kwi-2011 09:44 by MWesolek