Pigtail RSMA female/RSMA female#


pigtail RSMA Female RSMA Female

Pigtail przejściowy, niskostratny (low loss) . Wykonany na kablu RG316. Długość 200 mm. Zakończony z dwóch stron złączami RSMA-Female. Pozwala na przyłączenie standardowych akcesoriów WLAN.

Specyfikacja#

  • długość 20 cm
  • złącze RSMA Female
  • złącze RSMA Female

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
rsmafemale-rsmafemale.jpg 14.5 kB 1 28-Apr-2011 09:52 MWesolek
« This page (revision-1) was last changed on 28-kwi-2011 09:52 by MWesolek