Pigtail N male/RPSMA female#


pigtail N-male RSMA Female

Pigtail przejściowy, niskostratny (low loss) . Wykonany na kablu RG316. Długość 200 mm. Zakończony złączami N-male i RSMA-female. Pozwala na przyłączenie standardowych akcesoriów WLAN.

Specyfikacja#

  • długość 20 cm
  • złącze N male
  • złącze RSMA Female

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
nfemale-rsmafemale.jpg 19,5 kB 1 28-kwi-2011 10:52 MWesolek
jpg
nmale-rsmafemale.jpg 23,2 kB 1 28-kwi-2011 10:12 MWesolek
« This page (revision-3) was last changed on 28-kwi-2011 11:03 by MWesolek