Pigtail N female/RPSMA female#


pigtail N-female RSMA Female

Pigtail przejściowy, niskostratny (low loss) . Wykonany na kablu RG316. Długość 200 mm. Zakończony złączami N-female i RSMA-Female. Pozwala na przyłączenie standardowych akcesoriów WLAN.

Specyfikacja#

  • długość 20 cm
  • złącze N female
  • złącze RSMA Female

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
nfemale-rsmafemale.jpg 19.5 kB 1 28-Apr-2011 11:04 MWesolek
« This page (revision-1) was last changed on 28-kwi-2011 11:04 by MWesolek