Dławik PG 16#


Dlawik plastikowy PG16 - do obudów Gewiss i Scame - umożliwia wyprowadznie kabla Fi = 6-10mm (np. kabla ethernet), średnica wystarczająca dla przełożenia wtyku RJ-45.Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
dlawik.jpg 6.1 kB 1 06-May-2010 10:43 RWisniewski
« This page (revision-3) was last changed on 06-maj-2010 10:43 by RWisniewski