Public Switched Telephone Network#

PSTN (ang. Public Switched Telephone Network) - publiczna komutowana sieć telefoniczna. Początkowo bazująca na technologiach analogowych, obecnie sieć zrealizowana prawie w całości w oparciu o technologie cyfrowe. Usługi PSTN obejmują usługi zarówno analogowe usługi POTS (akronim od Plain Old Telephone Service), jak i cyfrowe ISDN.

Sieć PSTN jest regulowana standardami opracowywanymi przez ITU-T. Adresacja sieci PSTN, określana powszechnie jako numeracja telefoniczna, zdefiniowana została w zaleceniach E.163/E.164.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-2) was last changed on 08-maj-2007 11:54 by Bugas