przelotka

Przelotka okienna umożliwia w bardzo łatwy i bezinwazyjny sposób (bez konieczności wiercenia otworów w futrynach) wprowadzenie kabla antenowego do pomieszczeń,zalecana przy przeprowadzaniu kabla przez futryny okienne i drzwiowe Stosowana jest zarówno przy przyłączeniach antenowych stałych jak i czasowych. Na uwagę zasługuje fakt iż nie pogarsza parametrów sygnału antenowego

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpeg
przelotka.jpeg 3.3 kB 1 10-May-2012 14:16 janek
« This page (revision-7) was last changed on 10-maj-2012 14:23 by janek