Konfiguracja urządzenia ONU do przesyłania ruchu nietagowanego.#

Urządzenie jest konfigurowana poprzez urządzenie OLT. Należy kolejno:

  • z poziomu konfiguracji urządzenia OLT przejść do konfiguracji urządzenia ONU (onu nr_urządzenia),
  • na samym początku należy wydać polecenie ctc multicast-tag-stripe all unstriped,
  • ustawić wykorzystywane porty tak, by pracowały w odpowiednim trybie(ctc vlan-mode nr_portu tag),
  • przypisać odpowiedni VLAN do portu (ctc vlan-default nr_portu vid nr_VLANu),
  • zatwierdzić wprowadzone zmiany (ctc vlan-action nr_portu apply),


Jeśli konfigurujemy wszystkie porty tak, by pracowały w ten sam sposób, zamiast podawać kolejno nr każdego z nich osobna, można w miejscu nr_portu użyć słowa all.

Przykład#

Przykładowa konfiguracja - urządzenie ONU połączone są do urządzenia typu OLT poprzez jego port PON1 znajdującym się w slocie 2. ONU widziane jest ze strony OLTa jako urządzenie o nr 1. Konfigurowane będą dwa porty - pierwszy z nich (port 3) do pracy w VLANie 20, drugi (port 4) do pracy w VLANie 40.

GFA6100>
GFA6100>enable
GFA6100(config)#onu 2/1/1
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc multicast-tag-stripe all unstriped
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-mode 3 tag
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-default 3 vid 20
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-action 3 apply
GFA6100(epon-onu2/1/1)#
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-mode 4 tag
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-default 4 vid 40
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-action 4 apply
GFA6100(epon-onu2/1/1)#
GFA6100(epon-onu2/1/1)#show ctc vlan
port1 vlan mode=transparent
port2 vlan mode=transparent
port3 vlan mode=tag,default vid=20,pri=0,Tpid=8100,Cfi=0
port4 vlan mode=tag,default vid=40,pri=0,Tpid=8100,Cfi=0

Alternatywna metoda konfiguracji#

Konfiguracji ONU można dokonać także bezpośrednio na samym urządzeniu. W tym celu należy podłączyć komputer do dowolnego z portów urządzenia i połączyć się przez usługę telnet z adresem 192.168.1.1 (domyślny adres ONU). Komputer, z którego się łączymy musi należeć do tej samej sieci. Następnie podajemy login i hasło - admin, admin. Przechodzimy do właściwej konfiguracji (w przykładzie skonfigurujemy tylko port 3):

onu>enable
onu#config
onu_config#port 3
onu_config_port_3#sw ctc mode tag 20
onu_config_port_3#

Port 3 został ustawiony w trybie "tag" (czyli przepuszczający ruch nietagowany). Wadami tego rozwiązania jest konieczność utworzenia dodatkowego połączenia (bezpośrednio do ONU) oraz to, że każdy port musi zostać skonfigurowany oddzielnie. Ponadto, poprzez urządzenie OLT należy wydać polecenie ctc multicast-tag-stripe all unstriped

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-16) was last changed on 06-gru-2011 17:12 by Bartłomiej Rodek