Konfiguracja urządzenia ONU do przesyłania ruchu tagowanego.
#

Należy zaznaczyć, że urządzenie domyślnie jest skonfigurowane do przesyłania tego typu ruchu. Przed przystąpieniem do pracy należy za pomocą polecenia show ctc vlan sprawdzić, jak skonfigurowane są porty.

Urządzenie jest konfigurowana poprzez urządzenie OLT. Należy kolejno:

  • z poziomu konfiguracji urządzenia OLT przejść do konfiguracji urządzenia ONU (onu nr_urządzenia),
  • na samym początku należy wydać polecenie ctc multicast-tag-stripe all unstriped,
  • ustawić wykorzystywane porty tak, by pracowały w odpowiednim trybie(ctc vlan-mode nr_portu transparent),


Jeśli konfigurujemy wszystkie porty tak, by pracowały w ten sam sposób, zamiast podawać kolejno nr każdego z nich osobna, można w miejscu nr_portu użyć słowa all.

Przykład#

Przykładowa konfiguracja - urządzenie ONU połączone są do urządzenia typu OLT poprzez jego port PON1 znajdującym się w slocie 2. ONU widziane jest ze strony OLTa jako urządzenie o nr 1. Konfigurowane będą porty 1 i 2 ONU. Pozostałe dwa zostały skonfigurowane wcześniej.

GFA6100>
GFA6100>enable
GFA6100(config)#onu 2/1/1
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc multicast-tag-stripe all unstriped
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-mode 1 transparent
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-mode 2 transparent
port1 vlan mode=transparent
port2 vlan mode=transparent
port3 vlan mode=tag,default vid=20,pri=0,Tpid=8100,Cfi=0
port4 vlan mode=tag,default vid=40,pri=0,Tpid=8100,Cfi=0

Alternatywna metoda konfiguracji#

Konfiguracji ONU można dokonać także bezpośrednio na samym urządzeniu. W tym celu należy podłączyć komputer do dowolnego z portów urządzenia i połączyć się przez usługę telnet z adresem 192.168.1.1 (domyślny adres ONU). Komputer, z którego się łączymy musi należeć do tej samej sieci. Następnie podajemy login i hasło - admin, admin. Przechodzimy do właściwej konfiguracji (tu w przykładzie skonfigurujemy port 3):

onu>enable
onu#config
onu_config#port 3
onu_config_port_3#sw ctc mode transparent
onu_config_port_3#

Port 3 został ustawiony w trybie "transparent" (czyli przepuszczający ruch tagowany). Wadami tego rozwiązania jest konieczność utworzenia dodatkowego połączenia (bezpośrednio do ONU) oraz to, że każdy port musi zostać skonfigurowany oddzielnie. Ponadto, poprzez urządzenie OLT należy wydać polecenie ctc multicast-tag-stripe all unstriped

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-11) was last changed on 06-gru-2011 17:13 by Bartłomiej Rodek