Konfiguracja urządzenia ONU do przesyłania ruchu mieszanego (tagowanego i nietagowanego).#

Urządzenie jest konfigurowana poprzez urządzenie OLT. Należy kolejno:

  • z poziomu konfiguracji urządzenia OLT przejść do konfiguracji urządzenia ONU (onu nr_urządzenia),
  • na samym początku należy wydać polecenie ctc multicast-tag-stripe all unstriped,
  • ustawić wykorzystywane porty tak, by pracowały w odpowiednim trybie (ctc vlan-mode nr_portu tag lub ctc vlan-mode nr_portu tag),
  • do portów pracujących w trybie tag (czyli przesyłających ruch nietagowany) przypisać odpowiedni VLAN (ctc vlan-default nr_portu vid nr_VLANu),
  • zatwierdzić wprowadzone zmiany (ctc vlan-action nr_portu apply),


Jeśli konfigurujemy wszystkie porty tak, by pracowały w ten sam sposób, zamiast podawać kolejno nr każdego z nich osobna, można w miejscu nr_portu użyć słowa all.

Przykład#

Przykładowa konfiguracja - urządzenie ONU połączone są do urządzenia typu OLT poprzez jego port PON1 znajdującym się w slocie 2. ONU widziane jest ze strony OLTa jako urządzenie o nr 1. Konfigurowane będą cztery porty - pierwszy i ostatni z nich w trybie transparent, port 2 do pracy w VLANie 20, port 3 do pracy w VLANie 40.

GFA6100>
GFA6100>enable
GFA6100(config)#onu 2/1/1
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc multicast-tag-stripe all unstriped
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-mode 1 transparent
GFA6100(epon-onu2/1/1)#
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-mode 2 tag
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-default 2 vid 20
GFA6100(epon-onu2/1/1)#
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-mode 3 tag
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-default 3 vid 40
GFA6100(epon-onu2/1/1)#
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-mode 4 transparent
GFA6100(epon-onu2/1/1)#ctc vlan-action all apply
GFA6100(epon-onu2/1/1)#
GFA6100(epon-onu2/1/1)#show ctc vlan
port1 vlan mode=transparent
port2 vlan mode=tag,default vid=20,pri=0,Tpid=8100,Cfi=0
port3 vlan mode=tag,default vid=40,pri=0,Tpid=8100,Cfi=0
port4 vlan mode=transparent

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-7) was last changed on 06-gru-2011 17:14 by Bartłomiej Rodek