opaska ślimakowa
Opaska zaciskowa ślimakowa wykonana z ocynkowanej stali W3. Zakres mocowania wynosi od 52 do 76 mm, a szerokość samej taśmy 12mm.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
OBEJMA-DCG-52-76.jpg 21.8 kB 1 21-Apr-2016 14:40 Jakub Marchacz
« This page (revision-2) was last changed on 21-kwi-2016 14:40 by Jakub Marchacz