Aby skonfigurować NSTREME-DUAL pod kontrolą systemu MikroTik należy wykonać kroki podane poniżej.

1.Logujemy się na platformę 1, przechodzimy do zakładki Interface i dodajemy nowy interfejs NSTREME-DUAL.


2.Przechodzimy do właściwości interfejsu Interface>>Nstreme1>>Nstreme Dual.

Konfigurujemy następujące opcje :
 • TX Radio : wlan1
 • RX Radio : wlan2
 • Remote MAC : tutaj MAC adress interfejsu nstreme utworzonego na platformie 2
 • TX BAND : częstotliwość dla modułu wysyłającego
 • RX BAND : częstotliwość dla modułu odbierającego
 • TX Frequency : kanał dla TX Radio
 • RX Frequency : kanał dla RX Radio
Uwaga kanały RX i TX powinny być różne.

3. Przechodzimy do zakładki Interface>>wlan1>>Wireless. Czynność powtarzamy również dla interfejsu wlan2.

Zmieniamy opcję :
 • mode : nstreme dual slave
 • SSID : można wyłączyć
Pozostałe opcje nie są brane pod uwagę przez system pownieważ zostały skonfigurowane w nadrzędnym interfejsie nstreme.


4.Czynności powtarzamy na platformie 2. Oczywiście w konfiguracji interfejsu nstreme na platformie 2 występują małe różnice.

Kanały i częstotliwości nadawania konfigurujemy na krzyż.
 • TX Band : ta sama co RX Band na platformie 1
 • RX Band : ta sama co TX Band na platformie 1
 • TX Frequency : kanał RX na platformie 1
 • RX Frequency : kanał TX na platformie 1
 • Rmote MAC : adres MAC interfejsu nstreme utworzonego na platformie 1
5. Aby sprawdzić poprawność połączenia dodajemy adresy IP dla interfejsów nstreme w zakładce IP>>ADDRES na obydwu platformach.
6. Pingujemy interfejsy , jeżeli połączenie jest poprawne otrzymujemy odpowiedzi.

Poniżej ktrótki opis jak skonfigurować połączenie Nstream dual między dwoma Mikrotikami w trybie tekstowym (consola).

I. MikroTik 1

1.1. Włączamy interface WLAN1 i WLAN2:

admin@MikroTik > interface enable wlan1
admin@MikroTik > interface enable wlan2

1.2. Przypisujemy adres IP do interface ethernet :

admin@MikroTik] > ip address add address=192.168.1.1/24 interface=ether1
1.3. Tworzymy interface bridge :

admin@MikroTik > interface bridge add
1.4. Dodajemy interface ethernet do bridge1 :

admin@MikroTik > interface bridge port add interface=ether1 bridge=bridge1
1.5. Ustawiamy karty bezprzewodowe WLAN1 i WLAN2 w tryb pracy nstreme mode:

admin@MikroTik > interface wireless set wlan1 mode=nstreme­dual­slave
admin@MikroTik > interface wireless set wlan2 mode=nstreme­dual­slave
1.6. Toworzymy interface nstreme dual i ustawiamy Tx i Rx oraz częstotliwość:

admin@MikroTik > interface wireless nstreme­dual add rx­radio=wlan1 tx­radio=wlan2 rx­band=5ghz tx­band=5ghz rx­frequency=5180 tx­frequency=5300
1.7. Dodajemy interface nstreme do bridge1:
admin@MikroTik > interface bridge port add interface=nstreme1 bridge=bridge1
1.8. Checking the MAC address of the nstreme interface (in this example: 11:11:11:11:11:11):
admin@MikroTik > interface wireless nstreme­dual print

Flags: X ­ disabled, R ­ running 0 X name="nstreme1" mtu=1500 mac­address=11:11:11:11:11:11 arp=enabled disable­running­check=no tx­radio=wlan2 rx­radio=wlan1 remote­mac=00:00:00:00:00:00 tx­band=5ghz tx­frequency=5300 rx­band=5ghz rx­frequency=5180 rates­b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps rates­a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps framer­policy=none framer­limit=2560

II. MikroTik Device 2

2.1. Enabling wireless cards 1 and 2:

admin@MikroTik > interface enable wlan1 admin@MikroTik > interface enable wlan2 2.2. Assigning IP address to the ethernet interface:

admin@MikroTik > ip address add address=192.168.1.2/24 interface=ether1 2.3. Creating bridge interface:

admin@MikroTik > interface bridge add 2.4. Adding ethernet interface to the bridge interface:

admin@MikroTik > interface bridge port add interface=ether1 bridge=bridge1 2.5. Setting wireless cards 1 and 2 to nstreme mode:

admin@MikroTik > interface wireless set wlan1 mode=nstreme­dual­slave admin@MikroTik > interface wireless set wlan2 mode=nstreme­dual­slave 2.6. Creating Nstreme dual interface and setting Tx and Rx radios and frequencies and setting the MAC address of the remote nstreme interface (in this example: 11:11:11:11:11:11 step 1.8):

admin@MikroTik > interface wireless nstreme­dual add rx­radio=wlan1 tx­radio=wlan2 rx­band=5ghz tx­band=5ghz rx­frequency=5300 tx­frequency=5180 remote­mac=11:11:11:11:11:11 disabled=no 2.7. Adding nstreme interface to the bridge:

admin@MikroTik > interface bridge port add interface=nstreme1 bridge=bridge1 2.8. Checking the MAC address of the nstreme interface (in this example: 22:22:22:22:22:22):

admin@MikroTik > interface wireless nstreme­dual print Flags: X ­ disabled, R ­ running 0 R name="nstreme1" mtu=1500 mac­address=22:22:22:22:22:22 arp=enabled disable­running­check=no tx­radio=wlan2 rx­radio=wlan1 remote­mac=11:11:11:11:11:11 tx­band=5ghz tx­frequency=5180 rx­band=5ghz rx­frequency=5300 rates­b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps rates­a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps,54Mbps framer­policy=none framer­limit=2560 III. MikroTik Device 1

1.9. Setting the MAC address of the remote nstreme interface (in this example: 22:22:22:22:22:22 step 2.8):

admin@MikroTik > interface wireless nstreme­dual set nstreme1 remote­mac=22:22:22:22:22:22 disabled=no

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
nstreme.JPG 52.9 kB 1 20-Dec-2007 16:36 RPochec
jpg
nstremeconf.JPG 68.8 kB 1 20-Dec-2007 16:36 RPochec
jpg
nstremeconf2.JPG 69.2 kB 1 20-Dec-2007 16:42 RPochec
jpg
nstremeip.JPG 55.0 kB 1 20-Dec-2007 16:46 RPochec
jpg
nstremeip2.JPG 55.6 kB 1 20-Dec-2007 16:47 RPochec
jpg
wlanconf.JPG 89.8 kB 1 20-Dec-2007 16:36 RPochec
« This page (revision-41) was last changed on 24-gru-2007 04:29 by smith