Mikrotik RouterOS konfiguracja DDNS


Skrypt przyda się wszystkim użytkowniką ADSL ze zmiennym adresem IP do powiązania go przy pomocy serwisów typu "noIP" z adresem URL w celu np. zdalnego zarządzania siecią. Skrypt sprawdzony z serwisem changeip.com.

1.Przechodzimy do zakładki System >> Scripts
2.Dodajemy nowy wpis i wklejamy kod1(info) do okna Source.
3.Edytujemy pozycje user,pass,host oraz interface.
4.Uruchamiamy New Terminal i wklejamy kod2(info).
5.Do poprawnego działania skryptu niezbędny jest skonfigurowany klient NTP. Klienta NTP konfigurujemy w zakładce System >> NTP Client.
Jeżeli usługa changeip.com została poprawnie skonfigurowana Mikrotik bez problemu powinien powiadomić serwis o swoim aktualnym adresie IP i przy każdej jego zmianie aktualizować powiązanie z URL.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
txt
ddns.txt 2.5 kB 1 14-Oct-2009 12:20 RPochec
txt
scheduler.txt 0.2 kB 1 14-Oct-2009 12:20 RPochec
jpg
winbox1.JPG 19.6 kB 1 14-Oct-2009 12:16 RPochec
jpg
winbox2.JPG 35.2 kB 1 14-Oct-2009 12:16 RPochec
jpg
winbox3.JPG 61.3 kB 1 14-Oct-2009 12:16 RPochec
jpg
winbox4.JPG 40.6 kB 1 14-Oct-2009 12:16 RPochec
jpg
winbox5.JPG 21.2 kB 1 15-Oct-2009 16:16 RPochec
« This page (revision-13) was last changed on 15-paź-2009 16:20 by RPochec