Aby skonfigurować statycznego lub dynamicznego WDS-a pod kontrolą Access Listy należy wykonać następujące kroki.

1.Dynamic WDS pod kontrolą Access Listy.

Przechodzimy do zakładki Wireless >> WLAN1 >> WDS.
Tutaj zaznaczamy opcję :
  • WDS MODE : dynamic

Następne przechodzimy do zakładki WIRELESS >> Access List i dodajemy nowy wpis.
Wypełniamy pola :
  • MAC ADRES : tutaj MAC AP który będzie się łączył w trybie WDS/Repetear

Przechodzimy do zakładki WIRELESS >> Connect List, dodajemy nowy wpis.
Wypełniamy pola :
  • MAC ADRESS : tutaj MAC AP który będzie się łączył w trybie WDS/Repetear

Access lista będzie brana pod uwagę przez system gdy wyłączymy domyślną autoryzację na module radiowym. W tym celu przechodzimy do zakładki WIRELESS >> WLAN >> Wireless.
Odznaczamy opcję Default Atentication i zapisujemy ustawienia.

W tym momencie zezwolenie na podłączenie do AP uzyskają klienci dodani do Access Listy oraz urządzenia pracujące w trybie WDS/Repetear dodane do Access Listy oraz Connect Listy.

2.Static WDS pod kontrolą Access Listy.

Konfiguracja identyczna jak powyżej jedyne różnice to :

Przechodzimy do zakładki WIRELESS >> WDS.
Tutaj zmieniamy :
  • WDS MODE : static

Następnie przechodzimy do zakładki WIRELESS.
Tutaj dodajemy nowy wpis :
  • WDS ADRESS : MAC AP podłączającego się w trybie WDS

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
Access List add.JPG 55.7 kB 1 19-Dec-2007 10:16 RPochec
jpg
Connect list.JPG 46.1 kB 1 19-Dec-2007 10:22 RPochec
jpg
WDS add.JPG 41.7 kB 1 19-Dec-2007 10:22 RPochec
jpg
WDSdynamic.JPG 67.7 kB 1 19-Dec-2007 10:22 RPochec
jpg
WDSstatic.JPG 61.0 kB 1 19-Dec-2007 10:09 RPochec
jpg
defaul autenticate.JPG 85.5 kB 1 19-Dec-2007 10:26 RPochec
« This page (revision-15) was last changed on 19-gru-2007 20:58 by RPochec