Aby skonfigurować statycznego lub dynamicznego WDS-a należy wykonać następujące kroki.

1.Dynamic WDS.

Przechodzimy do zakładki Wireless >> WLAN1 >> WDS.
Tutaj zaznaczamy opcję :
  • WDS MODE : dynamic


Przy takiej konfiguracji do BAZY podłączą się wszystkie urządzenia pracujące w trybie WDS/Repetear.
System automatycznie doda do listy interfejsów podłączone urządzenia.

Urządzenia będą rozgłaszać SSID bazy do której zostały podłączone. Połączenie będzie w pełni przeźroczyste.

2.Static WDS.

Konfiguracja identyczna jak powyżej jedyne różnice to :

Przechodzimy do zakładki WIRELESS >> WDS.
Tutaj zmieniamy :
  • WDS MODE : static

Następnie przechodzimy do zakładki WIRELESS.
Tutaj dodajemy nowy Interfejs WDS :
  • WDS ADRESS : MAC AP podłączającego się w trybie WDS
W tym momencie do BAZY będą mogły podłączyć się urządzenia statycznie dodane do listy interfejsów jako WDS.

Urządzenia będą rozgłaszać SSID bazy do której zostały podłączone. Połączenie będzie w pełni przeźroczyste.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
WDS add.JPG 41.7 kB 1 19-Dec-2007 10:48 RPochec
jpg
WDS static.JPG 67.8 kB 1 19-Dec-2007 10:48 RPochec
jpg
WDS.JPG 31.9 kB 1 19-Dec-2007 10:48 RPochec
jpg
WDSdynamic.JPG 67.7 kB 1 19-Dec-2007 10:48 RPochec
« This page (revision-6) was last changed on 19-gru-2007 10:49 by RPochec