KON-RP-TNC-SMA#

Przejściówka typu "beczka" pozłacana, RP-TNC - SMA. Dzięki niej można zastosować zwykłą antene (RP-SMA) w urządzeniach ze złączem antenowym TNC, np. Senao, Linksys. Po jej zastosowaniu niema potrzeby przerabiania konektorów w kablach antenowych.
RP-TNC - SMA
RP-TNC - SMA

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
kon-rp-tnc-sma_350.jpg 14.2 kB 1 21-May-2008 14:59 AdrianMiras
jpg
kon-rp-tnc-sma_d.jpg 14.3 kB 1 21-May-2008 14:58 AdrianMiras
« This page (revision-10) was last changed on 18-sie-2008 13:01 by Bartosz Mazurczyk