KON-NM-MRC240-CLAMP#

KON-NM-MRC240-CLAMP

Wtyk typu N męski, zakręcany(Clamp), stosowany do kabli MRC-240.

Złącze używane do instalacji 5 GHz i 2,4 GHz.


Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
KON-NM-MRC240-CLAMP.jpg 7.3 kB 1 06-May-2009 10:53 RWisniewski
« This page (revision-21) was last changed on 06-maj-2009 13:30 by RWisniewski