JIROUS-GENTLEKLIK-MIMO#

JIROUS GENTLEKLIK MIMO

JIROUS-GENTLEKLIK-MIMO pozwala na mocowanie urządzeń Rocket M5 bezpośrednio do boxów bez stosowania żadnych dodatkowych obudów. Element wykonany jest z Poliamidu (ABS odpornego na UV)JIROUS GENTLEKLIK MIMO
GentleKLIK pasuje do:
  • GentleBOX_JE-200
  • GentleBOX JR-200
  • GentleBOX JR-300
  • GentleBOX JE-300

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
JIROUS-GENTLEKLIK-MIMO.jpg 42.6 kB 1 11-Dec-2012 11:25 Jakub Marchacz
jpg
JIROUS-GENTLEKLIK-MIMO_1.jpg 48.4 kB 1 06-Oct-2016 10:23 Marek Broź
jpg
JIROUS-GENTLEKLIK-MIMO_2.jpg 59.2 kB 1 06-Oct-2016 10:24 Marek Broź
« This page (revision-12) was last changed on 06-paź-2016 10:24 by Marek Broź