Mikropaskowa antena sektorowa IAPT IRIS 17dBi 5 GHz#

Iapt IRIS 17dBi

Specyfikacja techniczna:

Częstotliwość pracy 5,3 - 5,8 GHz
Zysk energetyczny 17 dBi
Kąt promieniowania poziomo 160° -3dB
Kąt promieniowania pionowo 6°
VSWR 1,25
Impedancja 50 Ohm
Mocowanie maszt o średnicy 30-50 mm
Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
iris_x350.jpg 10.3 kB 1 28-Nov-2007 13:25 AdrianMiras
« This page (revision-4) was last changed on 12-sie-2008 16:29 by Bartosz Mazurczyk