Każdy poważny system przeznaczony dla urządzeń dostępowych powinien dysponować zaawansowaną kontrolą Bandwith Control. MikroTik nie pozostaje w tej kwestii w tyle. Do dyspozycji mamy kilka sposobów ograniczenia pasma dla użytkownika końcowego.

1.Ograniczanie po adresie IP przy pomocy regułek QUEUES

Przy pomocy regułek QUEUES mamy możliwość przycięcia maksymalnego pasma Download/Upload dla konkretnego adresu IP lub całej sieci. Stosowanie regułek dla konkretnych użytkowników osobno może doprowadzić do drastycznego spadku wydajności systemu przy dużej sieci ( 100 - 200 użytkowników ). Aby dodać nową regułkę przechodzimy do zakładki QUEUES >> Simple Queues :Tutaj dodajemy nowy wpis :
  • Name : nazwa regułki
  • Target adres : adres ip konkretnego hosta lub całej podsieci
  • Max limit : określamy maksymalne limity transferów dla download jak i upload
Dodatkowo możemy określać odzielnie limity dla usług P2P.Jak widać do wyboru mamy całkiem sporą listę wcześniej już przygotowanych wzorców dla najbardziej popularnych programów. Przycinać pasmo p2p możemy dla poszczególnych interfejsów lub konkretnych adresów IP oraz całych sieci.

2.Ograniczanie po MAC adresie klientów wireless

Drugim sposobem przycięcia pasma dla użytkownika jest ograniczenie przepustowości przy połączeniu po WiFi. Użytkownik już przy podłączeniu do stacji bazowej dostaje z góry ustalone Ap Tx Limit oraz Client Tx Limit wyrażone w Kb/s. Aby dodać nowy wpis przechodzimy do zakładki Wireless >> Access List .

Dodając nowy wpis wypełniamy pola :
  • MAC Adress : adres fizyczny klienta
  • Interface : moduł WiFi dla którego ma być utworzona regułka
  • AP Tx Limit : maksymalna prędkość z jaką AP będzie przesyłać dane do klienta
  • Client Tx Limit : analogicznie
Regułki będą brane pod uwagę przez system tylko i wyłącznie ( <=> ) wtedy gdy odznaczymy w ustawieniach modułu radiowego defaultowy sposób autoryzacji.Dodanie wpisów do listy oraz wyłączenie defaultowego sposobu autoryzacji spowoduje dopuszczenie do ruchu w sieci urządzeń ujętych w access liście.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
access_list.JPG 69.4 kB 1 28-Dec-2007 14:09 smith
jpg
default.JPG 46.7 kB 1 28-Dec-2007 14:07 smith
jpg
p2p.JPG 33.4 kB 2 28-Dec-2007 14:06 smith
jpg
queues.JPG 69.6 kB 1 28-Dec-2007 14:06 smith
« This page (revision-4) was last changed on 05-sie-2008 12:28 by Bartosz Mazurczyk