Instrukcja zwiększenia mocy radiowej w routerach Winstars WS-WN513N1, WS-513N2, WS-WN513N1U do 20dBm
#

UWAGA!!! Procedura zwiększenia mocy radiowej wiąże się z wymianą oprogramowania. Procedura może być przeprowadzony tylko na komputerach z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 7/2000/XP. Wszystkie opisane tu czynności wykonujesz na własną odpowiedzialność

1. Przed przystąpieniem do procedury zwiększenia mocy ściągnij ze strony i zapisz na dysku twardym komputera plik: Winstarupgrade.zip

2. Rozpakuj plik i zapisz jego zawartość na dysku twardym komputera. Po rozpakowaniu na komputerze powinny być zapisane pliki:

 • mp_api.dll
 • mp_test.exe
 • mp_test.ini
 • nfjrom v2.2-k2.6
 • nfjrom-0406
 • nfjrom.bin
 • nfjrom2226
 • nfjrom96cv23.bin
 • read me in chinese.txt
 • read me in english.txt
 • releasenote.txt
 • tftpd32.exe
 • unname.bmp

3. Zmień ustawienia konfiguracji karty sieciowej w systemie Windows 7 (adres IP 192.168.1.58, Maska podsieci: 255.255.255.0) - instrukcja krok po kroku:

3.1 Otwórz Panel sterowania
Konfiguracja adresu IP


3.2 Kliknij Sieć i Internet
Konfiguracja adresu IP


3.3 Następnie wybierz Centrum sieci i udostępniania
Konfiguracja adresu IP


3.4 Kliknij Zmień ustawienia karty sieciowej
Konfiguracja adresu IP


3.5 Wybierz Właściwości połączenia lokalnego
Konfiguracja adresu IP


3.6 Zaznacz Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) i kliknij Właściwości
Konfiguracja adresu IP


3.7 Na poniższym obrazku widać okno właściwości z opcjami zaznaczonymi dla ręcznej konfiguracji adresu IP. Powinna być zaznaczona opcja Użyj Następującego adresu IP:, natomiast w polu Adres IP: wpisujemy 192.168.1.58, Maska podsieci: 255.255.255.0. Kliknij OK aby zakończyć konfigurację.
Konfiguracja adresu IP


4. W kolejnym kroku uruchomiamy router w trybie recovery (aby wgrać nowe oprogramowanie). Wchodzimy w tryb recovery poprzez przyciśnięcie przycisku reset i podłączenie zasilania. Przycisk reset trzymamy ok 5-10 sek.

5. Uruchom plik "tftpd32.exe" (program TFTP serwer) i postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

6. W zakładce Tftp client w polu host wpisujemy adres routera 192.168.1.6 ,w polu File: nfjrom96Cv23.bin.
Rys.4


7. Kliknij przycisk Put i czekaj aż nowe oprogramowanie zostanie wgrane na router. Po zakończonej procedurze wgrywania oprogramowanie router samoczynnie się zresetuje. (wszystkie diody sygnalizacyjne zaświecą się i zgasną)

8. Uruchom plik "MP_TEST.exe" wybieramy Open w polu "Connection"
Rys.4


9.Przechodzimy do zakładki Flash w polu region wybieramy ETSI, w polach Tx power index: CH1, CH4, CH10 wpisujemy wartość 60 następnie naciskamy write. Wracamy do zakładki General i w connection naciskamy Close.
Rys.4


10. Jeżeli powyższa procedura przebiegła poprawnie to w chwili obecnej moc radiowa w routerze wynosi 20dBm.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
konf_ip_dns_win_7_1.png 83.3 kB 1 20-Oct-2011 22:06 Łukasz Niedbał
png
konf_ip_dns_win_7_2.png 133.3 kB 1 20-Oct-2011 22:06 Łukasz Niedbał
png
konf_ip_dns_win_7_3.png 102.9 kB 1 20-Oct-2011 22:14 Łukasz Niedbał
png
konf_ip_dns_win_7_4.png 135.5 kB 1 20-Oct-2011 22:13 Łukasz Niedbał
png
konf_ip_dns_win_7_5.png 54.3 kB 1 20-Oct-2011 22:14 Łukasz Niedbał
png
konf_ip_dns_win_7_6.png 37.5 kB 1 20-Oct-2011 22:14 Łukasz Niedbał
png
konf_ip_dns_win_7_8.png 45.5 kB 2 20-Oct-2011 23:05 Łukasz Niedbał
png
mp_test2.png 26.8 kB 1 20-Oct-2011 22:47 Łukasz Niedbał
jpg
mwn513n1__2137.jpg 3.0 kB 1 20-Oct-2011 23:25 Łukasz Niedbał
jpg
winstar1.jpg 17.8 kB 1 18-Oct-2011 16:09 Michał Wystyrk
jpg
winstar1v2.jpg 17.8 kB 1 18-Oct-2011 16:13 Michał Wystyrk
jpg
winstar1v3.jpg 17.7 kB 1 18-Oct-2011 16:15 Michał Wystyrk
jpg
winstar2.jpg 82.2 kB 1 18-Oct-2011 16:11 Michał Wystyrk
jpg
winstar2v2.jpg 82.2 kB 1 18-Oct-2011 16:13 Michał Wystyrk
jpg
winstar3.jpg 24.6 kB 2 18-Oct-2011 16:09 Michał Wystyrk
jpg
winstar3v2.jpg 24.6 kB 1 18-Oct-2011 16:13 Michał Wystyrk
jpg
winstar4.jpg 31.9 kB 2 18-Oct-2011 16:10 Michał Wystyrk
jpg
winstar4v3.jpg 31.9 kB 1 18-Oct-2011 16:13 Michał Wystyrk
« This page (revision-60) was last changed on 21-paź-2011 00:16 by Łukasz Niedbał