HISENSE-LTE4302M-BC#

HISENSE-LTE4302M-BC
HISENSE-LTE4302M-BC jest modułem SFP 1.25Gbps przeznaczonym do stosowania w technologii EPON. Urządzenie działa w pojedynczy trybie SFP zgodne z Huwei, ZTE i Fiberhome EPON.


Specyfikacja techniczna:#

Nadawanie Prędkość transmisji: 1250Mb/s
Długość fali: 1490nm
Moc wyjściowa: 2.5 to 7dBm
Odbiór Prędkość transmisji: 1250Mb/s
Długość fali: 1310nm
Czułość: -30dBm
Format SFP

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
LTE4302M-BC-1.jpg 50.9 kB 2 20-Nov-2014 14:52 Jakub Marchacz
« This page (revision-7) was last changed on 09-kwi-2015 10:04 by skropisz