Wyniki pomiarów w zakresie 5500 - 5700 MHz z krokiem 40MHz#

1. Gold Wireless SAD56024
5500 MHz

5540 MHz

5580 MHz

5620 MHz

5660 MHz

5700 MHz

2. Elbox TetraAnt 23.5dBi RSLL

5500 MHz

5540 MHz

5580 MHz

5620 MHz

5660 MHz

5700 MHz

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
Grid_SAD56024_5500.png 8.7 kB 1 23-Jul-2008 10:32 Bartosz Mazurczyk
png
Grid_SAD56024_5540.png 9.3 kB 1 23-Jul-2008 10:32 Bartosz Mazurczyk
png
Grid_SAD56024_5580.png 8.8 kB 1 23-Jul-2008 10:32 Bartosz Mazurczyk
png
Grid_SAD56024_5620.png 8.9 kB 1 23-Jul-2008 10:32 Bartosz Mazurczyk
png
Grid_SAD56024_5660.png 8.8 kB 1 23-Jul-2008 10:32 Bartosz Mazurczyk
png
Grid_SAD56024_5700.png 9.9 kB 1 23-Jul-2008 10:32 Bartosz Mazurczyk
png
Tetra_Panel_5500.png 8.2 kB 1 23-Jul-2008 10:32 Bartosz Mazurczyk
png
Tetra_Panel_5540.png 8.3 kB 1 23-Jul-2008 10:32 Bartosz Mazurczyk
png
Tetra_Panel_5580.png 8.3 kB 1 23-Jul-2008 10:32 Bartosz Mazurczyk
png
Tetra_Panel_5620.png 8.2 kB 1 23-Jul-2008 10:32 Bartosz Mazurczyk
png
Tetra_Panel_5660.png 8.3 kB 1 23-Jul-2008 10:32 Bartosz Mazurczyk
png
Tetra_Panel_5700.png 8.3 kB 1 23-Jul-2008 10:32 Bartosz Mazurczyk
« This page (revision-4) was last changed on 01-sie-2008 15:11 by Bartosz Mazurczyk