Automatyczna konfiguracja urządzeń ONU GT811 oraz GT816#

Automatycznej konfiguracji urządzeń ONU GT811 oraz GT816 dokonujemy pracując na urządzeniu OLT. W celu wykonania automatycznej konfiguracji należy:

 • połączyć się z urządzeniem,
 • przejść do trybu konfiguracji (enable),
 • jeśli nie ma się skonfigurowanego żadnego VLANu, należy go dodać (interface vlan nazwa_VLANu ID_VLANu),
  • dodać adres IP do utworzone VLANu (ip address adres_ip maska),
  • dodać porty, które będą wykorzystywane (add port nr_portu/ow tagged) – należy pamiętać o dodaniu także portu PON (port 1/5),
 • jeśli istnieje już VLAN, należy skonfigurować adres serwera ftp (auto-load ftpserver adres_IP_serwera nazwa_uzytkownika_serwera_ftp haslo [port ftp – domyślnie 21, można pozostawić puste],
 • skonfigurować adresy ip (maksymalnie 5), które będą tymczasowo wykorzystywane przez urządzenia klienckie (ONU), bramę (adres IP przydzielony do wykorzystywanego VLANu na urządzeniu OLT) oraz nr VLANu, który będzie wykorzystywany w czasie aktualizacji (auto-load client-ip adres_ip maska gateway adres_ip_bramy vid nr_VLANu),
 • podać nr portu, który będzie wykorzystywany, informację o kierunku transmisji konfiguracji (z czy na serwer FTP) oraz nazwę pliku (auto-load config nr_portu direction kierunek filename nazwa_pliku),
 • uruchomić automatyczną konfigurację (auto-config start),
 • po udanej operacji wyłączyć automatyczną konfigurację (auto-config stop),

Przykład#

Przykładowa konfiguracja – w celu przeprowadzenia aktualizacji wykorzystany zostanie port PON urządzenia OLT (eth2/1) do połączenia z urządzeniem ONU. Użyte w przykładzie urządzenia: OLT GFA6100, ONU GT811. Użyty zostanie istniejący już VLAN 20. Plik z konfiguracją pobrany zostanie od podłączonego do portu PON urządzenia ONU i zostanie umieszczony na serwerze ftp.

GFA6100>enable
GFA6100(config)#auto-load ftpserver 192.168.100.23 Anonymous testonu
GFA6100(config)#auto-load client-ip 192.168.100.110/24 gateway 192.168.100.55 vid 20
GFA6100(config)#auto-load config 2/1 direction onu2server filename cc811.cfg
GFA6100(config)#auto-load config start
GFA6100(config)#auto-load config stop

Przesłanie konfiguracji z serwera FTP na ONU#

Krok 1-3 bez zmian

GFA6100(config)#auto-load config 2/1 direction server2onu filename cc811.cfg
GFA6100(config)#auto-load config start
GFA6100(config)#auto-load config stop

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.
« This page (revision-6) was last changed on 02-sty-2012 10:07 by PiotrCogiel