FXO (ang. Foreign Exchange Office) również określenie interfejsu stosowanego w analogowej sieci telefonicznej. Interfejs FXO występuje w urządzeniach abonenckich. Jego wyjściem są gniazda służące do połączenia tych urządzeń z linią telefoniczną a za jej pośrednictwem z centrala telefoniczną czyli z interfejsem FXS. Jest ono funkcjonalnie jakby lustrzanym odbiciem interfejsu FXS. Funkcje realizowane przez interfejs FXO:

Porty FXO FXS

  1. odbiera generowane przez centralę sygnały tonowe
  2. generuje i przekazuje do centrali sygnały wybierania numeru tonowe (DTMF) lub impulsowe
  3. łączy abonentów czyli przekazuje sygnał głosowy w obie strony
  4. przyjmuje z linii telefonicznej stałe napięcie zasilające.

W analogowej sieci telefonicznej mogą funkcjonować tylko interfejsy FXS połączone z FXO. Połączenie ze sobą dwóch interfejsów FXO lub FXS nie przyniesie żadnego efektu. Przykłady FXO

  • gniazdo w aparacie telefonicznym lub w faksie służące do połączenia z linią telefoniczną
  • gniazdo modemu do linii telefonicznej
  • gniazda linii miejskich w małych centralkach telefonicznych PBX
  • Niektóre aparaty telefoniczne VoIP mają dodatkowe gniazdo FXO służące do połączenia aparatu z linia PSTN i odpowiedni przełącznik. Taki aparat umożliwia realizowanie zamiennie rozmów VoIP lub PSTN w zależności od potrzeb.
  • Istnieją bramki VoIP wyposażone w interfejs FXO. Taka bramkę można wykorzystać m. in do współpracy z centralką abonencka w przypadku gdy nie ma wolnych linii miejskich, za to jest wolna linia wewnętrzna. W takim przypadku do gniazda FXO bramki podłącza się linię wewnętrzną z centralki. Połączenie wychodzące przez VoIP realizuje się nastepujaco: wybrać numer wewnętrzny do którego podłączona jest bramka pojawi się jeden sygnał dzwonienia a potem sygnał ciągły generowany przez bramkę wybrać tonowo docelowy numer i poczekać na połączenie.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
fxo-fxs.jpg 13.1 kB 1 16-May-2007 22:46 smith
« This page (revision-2) was last changed on 16-maj-2007 22:48 by smith