SENAO EOC 8610 EXT & PLUS (ETSI) LFP#

Dostępne tryby pracy :#

 • Bridge (AD HOC, INFRASTRUCTURE)
 • Acces Point (AP)
  EnGenius Senao EOC 8610

Obsługiwane standardy :#

 • IEEE 802.11a
 • IEEE 802.11b (mix mode b/g)
 • IEEE 802.11g (mix mode b/g)

Szyfrowanie :#

 • WPA2/ WPA/ Pre-share Key (PSK)/ AES/ TKIP

Zasilanie :#

 • Power-over-Ethernet (IEEE802.3af)

Wymiary :#

 • 163.8(L)mm * 135.2(W)mm * 47.0(H)mm
 • 1.2 Kg

Temperatura pracy :#

 • -20C do 60C

MODE BRIDGE POINT TO POINT ( AD-HOC )#

Zestawiony link pomiędzy SENAO NOC 8610 EXT oraz SENAO NOC PLUS. Urządzenia łączą się bez problemu. Podczas konfiguracji połączenia trzeba wpisać identyczne SSID dla obu urządzeń, natomiast w miejsce PREFERED BSSID MAC adres urządzenia znajdującego sie po drugiej stronie BRIDGA. Urządzenia w tym trybie maskują adresy MAC. Po obu stronach hosty za nimi są widoczne pod jednym adresem.

MODE AP & BRIDGE POINT-TO-MULTIPOINT ( INFRASTRUCTURE )#

Zestawiony link pomiędzy SENAO NOC 8610 EXT ( BRIDGE ) oraz SENAO NOC 8610 PLUS.Urządzenia łączą się bez problemu. Podczas konfiguracji połączenia należy wpisać SSID oraz MAC AP do którego chcemy się podłączyć. Aby uzyskać efekt pełnej przezroczystości należy zaznaczyć opcje WIRELESS >> ADVENCED SETTING >> TRANSPARENT BRIDGE. Po zaznaczeniu tej opcji adresy MAC urządzeń po obu stronach są przepuszczane.
Urządzenia domyślnie są ustawione w trybie BRIDGE pod adresem 192.168.1.1 bez loginu i hasła. Po przejściu w tryb AP urządzenia przyjmują adres 192.168.1.2.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
EOC 8610.JPG 29.4 kB 3 14-May-2007 12:57 RPochec
jpg
point to multi.JPG 23.4 kB 2 24-Apr-2007 12:56 RPochec
jpg
point to point.JPG 18.5 kB 1 24-Apr-2007 10:13 RPochec
« This page (revision-49) was last changed on 05-sie-2008 09:10 by Bartosz Mazurczyk