SENAO EOC 3220 EXT & PLUS (ETSI) LFP#

Dostępne tryby pracy : #

 • Bridge (AD HOC, INFRASTRUCTURE)
 • Bridge Router (APC)
  EnGenius Senao 3220
 • Acces Point (AP)

Obsługiwane standardy :#

 • IEEE 802.11b (mix mode b/g)
 • IEEE 802.11g (mix mode b/g)

Szyfrowanie :#

 • WPA2/ WPA/ Pre-share Key (PSK)/ AES/ TKIP

Zasilanie :#

 • Power-over-Ethernet (IEEE802.3af)

Wymiary :#

 • 163.8(L)mm * 135.2(W)mm * 47.0(H)mm
 • 1.2 Kg

Temperatura pracy :#

 • -20C do 60C

MODE BRIDGE POINT TO POINT ( AD-HOC )#

Urządzenia łączą się ze sobą bez najmniejszych problemów. Aby ustanowić połączenie Bridge Point To Point należy wybrać Operation Mode >> Bridge , następnie w Wireless Basic Setting >> Network Type >> ADHOC. Czynność należy powtórzyć na obu urządzeniach.Senao w tym trybie nie jest przezroczyste , hosty za nimi są widoczne pod tymi samymi adresami MAC.
EnGenius Senao 3220

AP Bridge Point-To-Multipoint (INFRASTRUCTURE)#

Urządzenia bez problemu nawiązują ze sobą połączenie. Aby ustawić urządzenie w trybie AP należy z zakładki OPERATION MODE wybrać AP, następnie przejść na zakładkę Wireless >> BASIC SETTING wybrać tryb w jakim ma pracowac AP, kanał oraz SSID. Drugie urządzenie należy ustawić w trybie BRIDGE INFRASTRUCTURE, w tym celu należy przejść na zakładkę OPERATION MODE wybrać opcje BRIDGE, następnie przejść do WIRELESS>>BASIC SETTING i tutaj wybrać tryb pracy INFRASTRUCTURE. Aby uzyskać efekt pełnej przezroczystości należy zaznaczyć opcje WIRELESS>>ADVENCED SETTING >> TRANSPARENT BRIDGE. Po stronie AP jak i po stronie BRIDGA klienci są widoczni pod własnymi adresami MAC.
EnGenius Senao 3220

AP BRIDGE ROUTER MODE#

Urządzenia bez problemu łącza sie ze sobą. SENAO w trybie BRIDGE ROUTER, pełni funkcję routera bezprzewodowego. Po podłączeniu sie do bazy mamy możliwość "zroutowania" sygnału z radia na port LAN. Rolę WANU pełni radio. Na interfejsie WLAN można ustawic statyczne IP jak i pobrać je z serwera DHCP. Na lanie mamy możliwość odpalenia DHCP serwer. Urządzenia w tym trybie nie są przezroczyste.
EnGenius Senao 3220
Urządzenia domyślnie są ustawione w trybie BRIDGE pod adresem 192.168.1.1 bez login: admin, hasło : admin. Po przejściu w tryb AP urządzenia przyjmują adres 192.168.1.2.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
EOC 3220.JPG 19.8 kB 2 14-May-2007 12:59 RPochec
jpg
point to multi.JPG 23.4 kB 1 24-Apr-2007 13:07 RPochec
jpg
point to point.JPG 18.5 kB 1 24-Apr-2007 13:03 RPochec
jpg
router bridge.JPG 28.5 kB 1 24-Apr-2007 14:20 RPochec
« This page (revision-45) was last changed on 05-sie-2008 09:20 by Bartosz Mazurczyk