Radiolinia DragonWave Horizon Compact#

Radiolinia DragonWave Horizon Compact#

Horizon Compact

DragonWave Horizon to kompleksowe rozwiązanie sieciowe klasy operatorskiej zaprojektowane jako innowacyjna platforma radiowa relacji punkt-punkt (radiolinia) dedykowana do przenoszenia ruchu Ethernet (Fast i Gigabit Ethernet). Kompletne rozwiązanie stanowi antena oraz urządzenie mocowane bezpośrenio do anteny. Wyprowadzone dwa wodoszczelne gniazda Ethernet RJ-45 zapewniają transmisje, połączenie administracyjne oraz zasilanie (PoE) poprzez okablowanie CAT5E. Urządzenie posiada zabezpieczenia przepięciowe zapewniające ochronę przed wyładowaniami atmosferycznymi eliminując tym samym zakłócenia o charakterze przepięciowym. Zarządzanie może odbywać się poprzez telnet, interfejs WWW lub SNMP.

Charakterystyczne cechy produktów DragonWave Horizon#

  • wsparcie dla pasm licencjonowanych od 6 do 38 GHz
  • obsługa kanałów o szerokości od 7 do 56 MHz
  • przepustowość od 10 do 400 Mbps na jednej nośnej radiowej (modulacja QPSK do QAM 256)
  • mechanizm zaawansowanej modulacji adaptacyjnej (AAM 100ms)
  • wsparcie dla przełączania RING/MESH (100ms)

Częstotliwość#

Radiolinia może pracować w dowolnym z wybranych pasm:

Częstotliwość   Częstotliwość
6 GHz FCC/IC/ETSI/ITU   24 GHz DEMS FCC/IC
7 GHz ETSI/ITU/MX   26 GHz ETSI
8 GHZ ETSI/ITU   28 GHz FCC/ETSI
11 GHz FCC/IC/ETSI/ITU   32 GHz ETSI
13 GHz ETSI/AUS/NZ/ITU   38 GHz FCC/ETSI/AUS/NZ/MX
15 GHz IC/ETSI/AUS/NZ/MX/ITU   24 GHz UL FCC/IC/ETSI
18 GHz FCC/IC /ETSI/AUS/NZ/ITU  
23 GHz FCC/IC/ETSI/AUS/NZ/ITU/MX  

Horizon Compact adaptive modulation

Zaawansowana modulacja adaptacyjna#

Modulacja adaptacyjna zapewnia maksymalną szybkość transmisji w stosunku do panujących warunków atmosferycznych. Dostosowania modulacji jest możliwe w pełnym zakresie pracy od QPSK do 256 QAM. W przypadku systemów tradycyjnych (bez możliwości dynamicznej zmiany parametrów transmisyjnych) z góry ustala się modulację i szerokość kanału biorąc głównie pod uwagę determinowaną przez nie czułość odbiornika. Następnie w oparciu o ten parametr, w bilansie łącza, zapewnia się odpowiedni margines mocy na wypadek dodatkowych tłumień spowodowanych np. opadem deszczu. W rezultacie montuje się odpowiednio duże anteny, co znacznie podwyższa koszt wdrożenia i obsługi takiego łącza. Dzięki Adaptacyjnej Modulacji możliwe jest wykorzystanie mniejszych anten i w rezultacie ustalenie mniejszego marginesu mocy. W przypadku jakichkolwiek zaników sygnału – które trwają znacznie krócej, niż okresy niezakłóconej propagacji fal radiowych – radiolinia DragonWave zmniejszy wartościowość modulacji (podnosząc tym samym czułość odbiornika), dzięki czemu jedynym efektem pogorszenia warunków propagacyjnych będzie mniejsza przepustowość łącza transmisyjnego, a nie jego zerwanie.

Przepustowość#

Horizon Compact performance table

Przepustowość urządzenia regulowana jest przy pomocy oprogramowania urządzenia w zależności od potrzeb użytkownika od 10 do 400 Mbps z krokiem co 10 Mbps. Podwyższenie przepływności odbywa się programowo - przez wczytanie klucza. Osiągnięcie wymaganych przepustowości wiąże się z zapewnieniem kanału radiowego o odpowiedniej szerokości :

  • 14 Mhz - 95 Mbps full duplex
  • 28 MHz - 190 Mbps full duplex
  • 56 MHz - 385 Mbps full duplex

Dzięki zastosowanej efektywnej technologi modulacji radiowej urządzenia firmy DragonWave Horizon Compact charakteryzuje osiąganie większych przepustowości przy malejącym rozmiarze ramki Ethernet (Ethernet Frame). W większości systemów opartych na technologii Ethernet sytuacja jest odwrotna - przy zmniejszającej się wielkości ramki całkowita przepustowość maleje. W tabeli obok przedstawione zostały zmierzone przepustowości osiągane przy szerokości kanału 28 MHz przy różnych rozmiarach ramki Ethernet.

Istnieje możliwość zwiększenia przepływności do 800 Mbps poprzez instalacje dwóch urządzeń przyłączonych do jednej anteny. W takiej konfiguracji pierwsza stacja działa w polaryzacji poziomej a druga w pionowej umożliwiając osiągnięcie przepustowości rzędu 800 Mbps.

Horizon Compact performance table

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
Adaptive_Modulation.jpg 23.4 kB 1 02-Mar-2010 15:05 Bugas
jpg
Horizon.jpg 81.0 kB 1 15-Feb-2010 22:05 Bugas DragonWave Horizon
jpg
Horizon_Compact_Datasheet_tabl... 100.2 kB 1 02-Mar-2010 12:11 Bugas
jpg
Horizon_compact_bandwidth_tabl... 40.7 kB 1 02-Mar-2010 14:16 Bugas
gif
dragonwave_horizon_medium.gif 45.0 kB 2 02-Mar-2010 12:16 Bugas
« This page (revision-63) was last changed on 02-mar-2010 15:08 by Bugas