cnPilot e700 Access Point zarządzany przez kontroler#

eCambium CN-PL-E700PEUA-EUZewnętrzne punkty dostępowe (klasa szczelności IP67) cnPilot e700 Enterprise są wyposażone Gigabit Ethernet oraz moduł bezprzewodowy w standardzie 802.11ac Wave 2 z formowaniem wiązki zapewniającym doskonałe połączenie Wi-Fi nawet w trudnych warunkach.

Modelowanie wiązki anteny 5 GHz, 4x4 Tx/Rx macierz antenowa, umożliwia formowanie wiązki do docelowego urządzenia klienckiego dostarczającego lepsze wydajność w środowiskach RF o wysokiej interferencji. Roaming bez kontrolerów klasy korporacyjnej, dynamiczny wybór kanałów, automatyczna kontrola mocy nadawania zapewnia wysokiej jakości sieć Wi-Fi.

Specyfikacja producenta(info)


Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
CN-PL-E700PEUA-EU.JPG 11.6 kB 1 18-Mar-2019 10:17 Jakub Marchacz
pdf
CN-PL-E700PEUA-EU.pdf 741.1 kB 1 20-Mar-2019 11:09 Jakub Marchacz
pdf
CN-PL-R190VEUA-WW.pdf 242.3 kB 1 18-Mar-2019 10:17 Jakub Marchacz
« This page (revision-11) was last changed on 20-mar-2019 14:35 by Jakub Marchacz