Układ scalony Atheros AR7240-AH1A#

Atheros AR7240-AH1A

Układ scalony wykorzystywany do naprawy urządzeń Mikrotik oraz Ubiquiti serii M

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
7240.jpg 17.3 kB 2 24-May-2012 15:40 Mariusz
« This page (revision-2) was last changed on 24-maj-2012 15:38 by Mariusz