1. Promocja trwa od 4 do 31 grudnia 2012 roku włącznie i dotyczy zakupów wybranych produktów marki TP-LINK

w wyszczególnionych poniżej ilościach minimalnych.

2. Wysokość bonu obliczana jest następująco: 1 urządzenie = 1zł, kwoty należnych bonów zaokrąglane są w dół do pełnych dziesiątek

3. Rozliczenie promocji – nastąpi najpóźniej do 10 stycznia 2013 roku.

4. Bony dostarczone zostaną przesyłką kurierską do dnia 15 stycznia 2013 roku, na adres podany przez klienta.

bon 50zł
bony - punkty akceptujące

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
banner-punkty-akceptujace.png 15.6 kB 1 04-Dec-2012 16:38 Gabi
jpg
bon-tplink.jpg 32.7 kB 1 04-Dec-2012 16:33 Gabi
gif
bon_10zl.gif 19.8 kB 1 04-Dec-2012 16:48 Gabi
gif
bon_50zl.gif 19.6 kB 1 04-Dec-2012 16:48 Gabi
« This page (revision-9) was last changed on 04-gru-2012 17:39 by Gabi