Rozdajemy bony na święta#

Rozdajemy bony na święta#

bon 50zł

od 15.11. do 15.12.2012 kup produkty marki: #


dynamode
Phicomm
tenda
Winstars

Przy zakupie za 500 zł netto - 10 zł zwracamy w bonie.#

każde kolejne 500 zł netto powiększa wartość bonu o 10 zł#


Phicomm

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
png
banner-punkty-akceptujace.png 15.6 kB 1 16-Nov-2012 12:20 Gabi
gif
bon_10zl.gif 19.8 kB 2 16-Nov-2012 12:24 Gabi
gif
bon_50zl.gif 19.6 kB 1 16-Nov-2012 12:20 Gabi
gif
dynamode-logo.gif 4.7 kB 1 15-Nov-2012 14:28 Gabi
jpg
phicomm-logo.jpg 2.7 kB 1 15-Nov-2012 14:29 Gabi
jpg
tenda-logo.jpg 2.5 kB 1 15-Nov-2012 14:29 Gabi
jpg
winstars-logo.jpg 2.3 kB 1 15-Nov-2012 14:29 Gabi
« This page (revision-24) was last changed on 22-lis-2012 12:58 by Tomasz Kaczmarek