Blokowanie portów może okazać się przydatne szczególnie przy dużej aktywności wirusów sieciowych. Ruch generowany przez tak zwane robaki może poważnie obniżyć wydajność naszego łącza.

Aby się przed tym uchronić dobrze jest profilaktycznie zablokować porty najczęściej wykorzystywane przez wirusy.

W tym celu przechodzimy do zakładki IP >> Firewall >> Filter Rules.Dodajemy nowy wpis plusem oraz konfigurujemy następujące opcje :

Chain : Forward ( ruch przechodzący przez router )
Protocol : ( tutaj konkretny protokół np. TCP )
Dst.Port : ( port który chcemy zablokować np. 22 )

Następnie przechodzimy do zakładki ACTION.Action : drop ( odrzucamy połączenie )

Poniżej do ściągnięcia konfiguracja blokująca porty standardowych robaków :
Blokowanie portow/filter.rsc(info)

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
blokport.JPG 35.1 kB 2 22-May-2008 23:33 RPochec
jpg
blokport1.JPG 49.7 kB 1 22-May-2008 23:32 RPochec
rsc
filter.rsc 2.9 kB 1 22-May-2008 23:34 RPochec
« This page (revision-7) was last changed on 05-lip-2008 22:59 by RPochec