Konfiguracja AP ROUTER#

Konfiguracja obejmuje :#

 • moduł radiowy
 • interfejs LAN
 • NAT (firewall)
 • server DHCP
 • client DHCP
 • bezpieczeństwo : szyfrowanie / kontrola MAC adresów

Dane wymagane od klienta :#

 • SSID ( nazwa dla sieci bezprzewodowej )
 • Kanał / częstotliwość nadawania
 • Adresację sieci WAN oraz LAN
 • Klucz do autoryzacji użytkowników radiowych

Wymagania sprzętowe/programowe#

 • Jeden interfejs LAN
 • Jeden Interfejs WLAN
 • Mikrotik Level 4 lub wyższa

Konfiguracja umożliwia odbiór sygnału na interfejsie LAN oraz udostępnienie go dla użytkowników radiowych.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
screen.JPG 185.6 kB 1 25-Feb-2009 13:31 RPochec
« This page (revision-9) was last changed on 25-lut-2009 13:44 by RPochec