link = utwórz linka do strony wiki o nazwie 'Link'. this is also a link = tworzy linka do strony o nazwie 'This Is Also ALink'. click here = tworzy linka do strony 'link', ale użytkownik widzi 'click here' zamiast 'Link'. [1] = tworzy odnośnik do przypisu 1 [#1] = zaznacza przypis 1. [link] = tworzy tekst 'link'.

heading = mały nagłówek o treści 'heading'#

heading = średni nagłówek treści 'heading'#

heading = duży nagłówek treści 'heading'#

text = wyświetla 'text' czcionką pochyłą. text = wyświetla 'text' czcionką pogrubiona. text = wyświetla 'text' czcionką o jednakowej szerokości.

  • text = tworzy element listy wypunktowanej o treści 'text'
  1. text = tworzy element listy numerowanej o treści 'text'
term
ex = tworzy definicję dla 'term' z wyjaśnieniem 'ex'

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
ul120.jpg 22.5 kB 1 23-Jul-2007 09:57 MWystyrk
« This page (revision-1) was last changed on 24-lis-2010 14:20 by TKaczmarek