Leasing na radiolinie ALCOMA AL80G#

Alcoma AL80G radiolinia 80 GHz, 1250Mbps

Radiolinia Alcoma AL80G jest kompaktową i łatwą w instalacji radiolinią na pasmo 80GHz o przepustowości 1250Mbps. Radiolinia znajduje zastosowanie przy połączeniach szkieletowych lub jako rozwiązanie problemu ostatniej mili. Ze względu na wysoką przepustowość pozwala na dostarczenie usług dostępnych do tej pory jedynie na infrastrukturze światłowodowej. Typowa długość linku wynosi 3-5km przy dostępności sięgającej 99,99%. Urządzenie wspiera interfejsy Gigabit Ethernet 1000Base-T oraz światłowodowe 1000Base-SX MM/ 1000Base-LX SM.

Poniżej przygotowane kalkulacje kosztów leasingu radiolinii wraz z harmonogramem w oparciu o różne okresy spłat.

Harmonogram spłat:#

Wpłata klienta: 24 600,00 PLN netto, co stanowi 30,00% wartości ofertowej, w tym: czynsz "0" wraz z opłatą manipulacyjną: 24 600,00 PLN netto, co stanowi 30,00% wartości ofertowej.

Okres Czynsze Netto Brutto Depozyt
36 miesięcy1 - 35 2 004,59 2 4455,6 23,43
24 miesiące1 - 23 2 857,563 486,59 35,65
18 miesięcy1 - 17 3 162,26 3 857,96 627,04

W czynsze leasingowe wliczono ubezpieczenie majątkowe

Wymagane dokumenty:#

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru sądowego,
  • umowa spółki lub statut wraz z dokonanymi aneksami,
  • zaświadczenie o numerze statystycznym REGON,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP


Alcoma radiolinia 24 GHz, 155Mbps
Powyższa kalkulacja została przygotowana w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M 3,62% i w przypadku jej zmiany wysokość czynszów może ulec zmianie. Niniejsza oferta została przygotowana bez analizy kondycji finansowej leasingobiorcy - ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
gif
logo_efl.gif 3.5 kB 1 02-Apr-2010 13:38 Bugas
« This page (revision-4) was last changed on 02-kwi-2010 13:43 by Bugas