Leasing na radiolinie ALCOMA AL24F 65#

Alcoma radiolinia 24 GHz, 155Mbps

Radiolinia ALCOMA-AL24-65-300MBPS wersja split - IDU&ODU to w pełni funkcjonalny, kompletny system pozwalający na rozwiązanie problemu "ostatniej mili" (last mile) czy połączeń szkieletowych przy wykorzystaniu nielicencjonowanej - zwolnionej z opłat częstotliwości 24GHz z prędkością 300Mbps. Główne aplikacje łącz nielicencjonowanych P-t-P:

  • szkieletowe połączenia w sieciach małych i średnich ISP
  • łącza WAN dla potrzeb korporacyjnych (łączenie oddziałów lub budynków firmy)
  • łącze dostępowe do dużego klienta w sieciach ISP
  • łącze między operatorskie (pomiędzy ogólnokrajowym a lokalnym operatorem ISP)

Poniżej przygotowane kalkulacje kosztów leasingu radiolinii wraz z harmonogramem w oparciu o różne okresy spłat.

Harmonogram spłat:#

Wpłata klienta: 10 500,00 PLN netto, co stanowi 30,00% wartości ofertowej, w tym: - czynsz "0" wraz z opłatą manipulacyjną: 10 500,00 PLN netto, co stanowi 30,00% wartości ofertowej.

Okres Czynsze Netto Brutto Depozyt
36 miesięcy1 - 35 855,62 1043,86 10,00
24 miesiące1 - 23 1219,81 1488,17 15,22
18 miesięcy1 - 17 1349,74 1646,68 267,60

W czynsze leasingowe wliczono ubezpieczenie majątkowe

Alcoma radiolinia 24 GHz, 155Mbps

Wymagane dokumenty:#

  • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z rejestru sądowego,
  • umowa spółki lub statut wraz z dokonanymi aneksami,
  • zaświadczenie o numerze statystycznym REGON,
  • zaświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP


Powyższa kalkulacja została przygotowana w oparciu o stawkę referencyjną WIBOR 1M 3,62% i w przypadku jej zmiany wysokość czynszów może ulec zmianie. Niniejsza oferta została przygotowana bez analizy kondycji finansowej leasingobiorcy - ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
gif
logo_efl.gif 3.5 kB 1 02-Apr-2010 14:07 Bugas
« This page (revision-2) was last changed on 02-kwi-2010 14:06 by Bugas