Airview2-EXT jest to analizator widma przeznaczony do pasma 2,4 GHz. Jest to doskonała pomoc w monitorowaniu otoczenia. Oprócz urządzeń USB można go użyć do zainstalowania oprogramowania AirView.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
ubiquiti-airview2.jpg 64.6 kB 1 13-Feb-2013 13:56 Tomasz Kaczmarek
« This page (revision-2) was last changed on 13-lut-2013 14:00 by Tomasz Kaczmarek