Adapter miniPCI z pigtailem Ufl - RP-SMA#

Adapter PC Engines miniPCI z pigtailem Ufl - RSMA

Adapter PC Engines miniPCI - PCI z pigtailem Ufl - RP-SMA (~16cm) pozwala na wykorzystanie kart miniPCI w złączach PCI

 • zastosowanie tylko w systemach z PCI 3,3V
 • Kabel przejściowy niskostratny z konektorem UFL używany w kartach miniPCI ::
  • Senao,
  • Wistron CM9, Wistron CM10
  • Sparklan,
  • Compex,
  • RouterBoard,
  • TP-Link i innych.

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
Adapter-PCI-mPCI.jpg 25.2 kB 1 14-Nov-2007 12:57 smith
« This page (revision-18) was last changed on 19-sie-2008 14:29 by Bartosz Mazurczyk